A legnagyobb hozzáadott értéket akkor tudjuk elérni a projektekben, ha már a kezdeti fázistól részt veszünk benne. Így a terveztetés, a kiviteli tender és a kivitelezés folyamatának nyomon követése egy kézben összpontosul a fejlesztés teljes átfutása során. Megbízónk folyamatos jóváhagyása mellett így tudjuk a leghatékonyabban érvényesíteni a beruházói érdekeket, elérni a legkedvezőbb ár-érték arányt a fenntarthatósági követelményeket is figyelembe véve.
 

 • Tervezés, kiviteli tender és kivitelezés szoros nyomon követése
 • Kapcsolattartás a megbízóval, műszaki ellenőrrel, a hatóságokkal és a projekt egyéb résztvevőivel
 • Közreműködés az építési- illetve a használatbavételi engedély megszerzésében
 • A megrendelő elvárásainak alapos megismerését követően a beruházói érdek és a fenntarthatóság képviselete

Piaci környezet elemzést végzünk, javaslatot teszünk a fejlesztési lehetőségekre és elkészítjük a megvalósíthatósági tanulmányt.
 

 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Koncepcióterv és a fejlesztési lehetőségek kidolgozása
 • Piaci környezet elemzése, gap analysis
 • Pénzügyi analízis
 • Műszaki átvilágítás

A Realiscon Kft. szolgáltatásai között elérhető a LEED vagy a BREEAM előírásoknak való megfelelés igazolásához szükséges minősítő tevékenység, legyen szó a tervezési fázis végén az előminősítésről, az újonnan megvalósult projekt, vagy már üzemelő ingatlan minősítéséről. Továbbá vállaljuk az adott minősítési rendszer követelményei szerint megvalósult ingatlanok üzembe helyezésének lebonyolítását.

Komplex tervezési feladatok során úgy érhető el a legjobb eredmény, ha már a tervezés korai fázisától jelen van a tervezésért felelős koordinátor, aki összehangolja a szakágak munkáját, egyeztet az építtetővel, vezető tervezővel, a szakági tervezőkkel, a BIM koordinátorral és a hatóságokkal. A tervezési folyamat végére elegendő adatunk áll rendelkezésre a kivitelezési költségek elvárt szintű becsléséhez, valamint könnyen teljesíthetővé válik a tervek LEED, vagy BREEAM szerinti előminősítése. Biztosítjuk a tervezőcsapat munkájának szoros nyomon követését, a határidők betartatását, egyeztetést a hatóságokkal és más érintett szereplőkkel, közműszolgáltatókkal, kereskedelmi hivatalokkal, ügynökségekkel.

Számos olyan helyzet adódik, amikor az építtető a kivitelezési munkákra nem generál kivitelezővel szerződik, ehelyett az építési feladatot több szakkivitelezővel kívánja megvalósítani. A Realiscon Kft. ehhez a feladathoz nyújt hatékony segítséget. Az egyes szakkivitelezők tevékenységének összehangolása, az organizáció és a kivitelezési ütemterv összeállítása, a munkaterület napi működtetése, a munkavédelmi koordinációs feladatok biztosítása, a kivitelezői koordinációs egyeztetések lefolytatása és dokumentálása olyan feladatok, amelyek megkívánják a projektért felelős megbízott maximális figyelmét. Vállalásunkkal biztosítjuk, hogy delegált kivitelezési projektvezetőnk kizárólag az adott munkával foglalkozik teljes munkaidejében.

Társaságunk magasépítési projektek, illetve a magasépítési projektekhez tartozó mélyépítési feladatok műszaki ellenőrzését végzi. Vállaljuk építészeti, tartószerkezeti, gépészeti, villamos- és épületautomatika rendszerek műszaki ellenőrzését. E tevékenységünk során törekszünk többet nyújtani, mint ahogy azt az Építési törvény, illetve vonatkozó rendeletek előírják. Bővített műszaki ellenőri szolgáltatásunk a kötelezőn túl, tartalmazza a kivitelezési tevékenység végzése során a megrendelőnek nyújtott műszaki tanácsadást, az építtető projekt vezetőjének támogatását és a kivitelezés napi feladatainak konstruktív segítését.

Az ingatlanok műszaki átvilágítása egy felmérésből, vizsgálatokból és elemzésekből álló folyamat, melynek eredményeképpen az ingatlan vásárlója vagy bérlője valós infomációkat szerez az épület állapotáról. Az RICS követelményrendszer szerint állítjuk össze az adott ingatlan műszaki átvilágítását.
 

 • Meglévő dokumentumok és a helyszíni vizsgálatok alapján pontos képet adunk az épület állapotáról, az esetleges hibákról, hiányosságokról és a fejlesztési-felújítási lehetőségekről
 • Igazoljuk az épület tervezett funkció szerinti megfelelőségét
 • Bemutatjuk a jövőbeli fejlesztési kötelezettségeket és azok költségeit